Dokumenty

Dokumenty

Zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Węgrowie - aktualizacja II

Zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Węgrowie w okresie ogłoszenia stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - aktualizacja druga obowiązuje od 03.07.2020 roku [...]

Zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Węgrowie - aktualizacja I

Zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Węgrowie w okresie ogłoszenia stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - aktualizacja pierwsza obowiązuje od 09.06.2020 roku [...]

Procedura postępowania - COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 [...]

Zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Węgrowie

Zasady funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Węgrowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 [...]

Dostęp do informacji publicznej

Szanowni Państwo ! Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym [...]

metryczka