W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Klauzula informacyjna RODO

XML

Treść


Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Węgrowie z siedzibą przy ul. Karola Szamoty 33, 07-100 Węgrów, prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem, tel: 25 308 11 88, e-mail: zlobek@wegrow.com.pl, sekretariat@zlobek.wegrow.com.pl zwany dalej „Administratorem”. Zgodnie z art. 37 RODO z inspektorem ochrony danych Żłobka można skontaktować się poprzez adres e-mail zlobek@wegrow.com.pl, sekretariat@zlobek.wegrow.com.pl
 
 1. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jakim w przypadku żłobka jest realizowanie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dzieci oraz ich rodziców znajduje się w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2020 r. poz. 326).
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne dla celów wymienionych powyżej.
 3. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców będą przekazywane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  a) Prawo dostępu do danych osobowych
  b) Prawo do sprostowania danych
  c) Prawo do usunięcia danych (jeżeli nie narusza to innych przepisów krajowych lub UE)
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
  e) Prawo do przenoszenia danych (jeżeli wynika to z przepisów krajowych)
  f) Prawo do sprzeciwu
  g) Prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie są one przetwarzane w sposób automatyczny i nie podlegają profilowaniu.
 
Klauzula informacyjna RODO

Załączniki